Кредити в додатках та дипломи з відзнакою!

Шановні відповідальні,

Для розшифрування змін у кількості кредитів в минулих роках та в цьому році в п.4,4 додатка додано наступну інформацію:

З вересня 2015 року вартість одного кредита ЄКТС становить тридцять годин.

From September 2015 one ECTS credit is equivalent to 30 hours of study.

П.С. дивись приклад у вкладенні. файли від 16.10.2015 оновлено.

Дипломи з відзнакою!

Прорахунок дипломів з відзнакою здійснюється відповідно до Закону України Про вищу освіту та Положення НТУУ “КПІ” про організацію освітнього процесу.
Відповідно:
Умовами, за якими ЕК може прийняти рішення про видачу студентові диплома з відзнакою, є:

– відсоток підсумкових оцінок «відмінно» (за національною шкалою оцінювання) з усіх навчальних дисциплін, курсових проектів (робіт) та практик, з яких навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, складає не менше ніж 75%;
– з інших навчальних дисциплін, курсових проектів (робіт) та практик, з яких навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, студентом отримані підсумкові оцінки «добре» (за національною шкалою оцінювання);
– студент захистив дипломний проект (ДР, МД), склав випускні екзамени на оцінку «відмінно»;
– студент має високі досягнення в науковій або творчій (для творчих спеціальностей) роботі;
– є рекомендація випускової кафедри про видачу студенту диплома з відзнакою.

Мається на увазі оцінки “відмінно” та “добре” (за національною шкалою оцінювання) з усіх дисциплін висвітлених у додатках до диплома.
У додатках до диплома європейського зразка висвітлено семестровий контроль, тому до уваги беруться усі кредитні модулі.

З повагою,
ВІС ДВО